phone +32 474/86.06.91

Onderzoek naar de gezondheid en stabiliteit van bomen

Stelt u zich vragen over de gezondheid en/of stabiliteit van een boom? Wij  komen graag langs om uw boom te onderzoeken. Hierbij maken we gebruik van een eenvoudige visuele controle alsook van gesofisticeerde technologie om de gezondheid en stabiliteit van een boom in kaart te brengen.
Het is belangrijk om de visuele controle (VTA) uit te voeren in het groeiseizoen. Dit geeft het duidelijkste beeld van de conditie en vitaliteit van de bomen. Daarnaast komen we later op het jaar voor een tweede controle (die in onze prijs omvat is). In de aanloop naar de herfst komen vruchtlichamen van zwammen tevoorschijn. Deze geven bijkomende informatie over de toestand van bomen.

1. VTA


Om de conditie, vitaliteit en stabiliteit van bomen te controleren, kan men gebruik maken van de VTA of de zogenaamde Visual Tree Assessment. Dit is een methodiek om een visuele controle uit te voeren op bomen.


Als de VTA uitgevoerd wordt door een ervaren en deskundige boomverzorger kunnen via deze methode op een eenvoudige manier de visueel herkenbare problemen waar de boom, op het moment van opname, mee te maken heeft, blootgelegd worden. Wanneer er meer specifieke zaken worden opgemerkt, kan de boomverzorger eventueel gebruik maken van de klophamer om holten op te sporen en een prikstok om de kwaliteit van het hout te testen en de diepte van een gat of holte in de boom of inrotting te bepalen.

Bij de VTA wordt een boom beoordeeld op vitaliteit en groeigedrag. Criteria zijn o.a.:

 • de ontwikkeling van de kroon en de bladontwikkeling;
 • de aanhechting van de takken;
 • lengte/dikte verhouding;
 • de kwaliteit van de stam en stamvoet;
 • aanmaak nieuw hout;
 • aanwezigheid van wonden;
 • aanwezigheid van dode takken;
 • inwatering bij afgebroken takken;
 • holten en inrotting;
 • schimmels op de stam, de stamvoet of rond de boom;
 • loslaten van de schors of vlekken of scheuren;
 • eventuele scheefstand van de boom;
 • de bodemtoestand: verhoging of scheuren in de grond.

Voor de meeste bomen is deze methode toereikend, maar soms is aanvullend/nader onderzoek noodzakelijk.

2. Eerste verslag


Na de eerste controle leveren we een bondig verslag aan met de vastgestelde problemen. In dit verslag geven we ook adviezen: ofwel stellen we maatregelen voor om de vastgestelde problemen te verhelpen ofwel adviseren we om aanvullende onderzoeken te doen.

3. Aanvullende onderzoeken


Deze aanvullende onderzoeken kunnen aangewezen zijn:

Kliminspectie op hoogte (KLIO): Dit nader onderzoek kan nodig zijn bij bomen met een holte of een gebrek op hoogte.  Indien er meer dan 10 kliminspecties zijn die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, geven we een korting.

Picus meting: Dit is een meting waarbij men aan de hand van geluidsgolven de stabiliteit van de stam kan onderzoeken. Rond de boomstam worden meetsensoren gehangen die zowel signalen kunnen zenden als ontvangen. Eén nagel (0,8-2 mm diameter) wordt in de boom geslagen tot aan de buitenste jaarring waardoor een zeer beperkte beschadiging gebeurt waar geen enkele boom last van heeft. Met een hamertje wordt op de nagel geslagen waardoor een ultrasone geluidsgolf wordt opgewekt in een frequentie van 50-200 Khz. Het principe van het systeem is dat geluidsgolven door gezond en/of hard hout een hogere snelheid hebben dan door aangetast en/of zachter hout. Bijgevolg is de geluidsnelheid een maat voor de houtdensiteit en voor de kwaliteit van het hout. Met behulp van software is het mogelijk om een tweedimensionaal of zelfs een driedimensionaal beeld van de stamdoorsnede op te bouwen en deze op een scherm af te beelden in een kleurcode. Vaak wordt er gesteld dat de kleuren van een tomografie je vertellen wat er nu gezond of ongezond hout is. Bruin staat voor gezond hout, groen is begin van aantasting, van paars naar blauw is toenemend (zwaar) aangetast of hol. Een uitstekende kennis van hout, bomen en aantastingen is echter noodzakelijk alsook een goed inzicht in de meetapparatuur en hoe geluidsgolven zich gedragen om de metingen goed te interpreteren. Deze test wordt afhankelijk van de soort zwamaantasting aangevuld met een ERT (elektronische weerstand meting). Vanaf 5 picus metingen op dezelfde werf is er een korting voorzien

ERT (elektronische weerstand meting): Deze meting is een toevoeging bij de picus. Elektrische geleiding geeft een nog duidelijker beeld dan geluidsgolven. Door deze meting toe te voegen, kunnen we een beter beeld krijgen van de voortgang van sommige zwammen zoals korsthoutskoolzwam, honingzwam en zwavelzwam.

Trekproef: De trekproef is een methode om het kiepgedrag of kantelgedrag van de wortelkluit te kunnen bepalen. Deze methode is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de verankering van het wortelgestel van de boom. Voordat een trekproef wordt uitgevoerd is een verzameling gegevens nodig. Het gaat hierbij om de boomhoogte, de hoogte waar de trekkabel in de boom wordt gehangen, de afstand van het ankerpunt tot de boom, de hoogte van de onderkant van de kroon, de dichtheid van de kroon, de vorm van de kroon, de dichtheid van de lucht, de situering in het landschap en de windsnelheid.
Op de wortelvoet wordt een dubbele hellingshoekmeter of inclinometer bevestigd die zowel de horizontale als de verticale bewegingen registreert met een nauwkeurigheid van 0,001°. Als er holten in de stam zijn of andere zaken die wijzen op een verzwakking van de stam, dan kan de buig-ratiometer uitkomst bieden. Deze meet, afgestemd op de juist boomsoort, de buigzaamheid van het hout. Na het starten van de meting wordt de trekkabel met behulp van een lier rustig op spanning gebracht tot wanneer we een 40% belasting van windsnelheid ‘orkaankracht’ simuleren. De trekkabel wordt na de proef rustig ontspannen waarna de boom weer in ruststand komt. Als een boom niet meer in ruststand komt, is dit een signaal dat de kwaliteit van het wortelgestel te wensen overlaat. Een ernstig nadeel van deze methode is dat er grote krachten op de boom en zijn wortelgestel uitgeoefend worden.
We voorzien een korting vanaf 5 trekproeven op dezelfde werf.   

Bodemonderzoek/standplaats: met dit onderzoek wordt de bodemverdichting in kaart gebracht. Indien nodig wordt er een bodemstaal genomen en in een gespecialiseerd labo onderzocht.

4. Verslag met advies


Na uitvoering van de aanvullende onderzoeken wordt een verslag opgemaakt met volgende parameters.

 • Gegevens per boom
 • Datum volgende VTA
 • Te nemen ingrepen voor behoud
 • Snoeiadvies
 • Veladvies
 • Vervanging advies
 • Standplaats advies

5. Tweede VTA


Idealiter voeren we in de aanloop naar de herfst een tweede VTA uit. Ook hiervan ontvangt u een beknopt verslag met adviezen. Deze tweede VTA is inbegrepen in de prijs.


De boomonderzoeken en adviezen voeren we niet langer uit met Boomverzorging Bruno BV mar sinds 1januari 2021 worden deze uitgevoerd door Terra Nostra België

Vraag hier vrijblijvend ons advies en een offerte aan.
Hier vindt u onze algemene voorwaarden.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x