phone +32 474/86.06.91

Snoeien

Snoeitechniek

Een juiste snoeitechniek is van groot belang. Elke zaagsnede veroorzaakt een wonde.
Om een degelijke wondreactie te krijgen, moet men altijd goed rekening houden met de natuurlijke processen in de boom.
Als een boom beschadigd wordt, treedt een verdedigingsmechanisme in werking. Dit heeft als doel de verspreiding van rot in het hout tegen te gaan. Het aangetaste hout wordt afgegrendeld van het gezonde hout door het versterken van de van nature aanwezige begrenzingen (reactiezones). Een beschadiging zal na verloop van tijd overgroeien met wondovergroeiingsweefsel.
Verkeerde zaagsneden geven onnodig grote wonden en kunnen problemen veroorzaken zoals houtrot en bastkanker. Door te dicht tegen de stam te snoeien, wordt de stam zelf beschadigd. Als gevolg hiervan kan de structuur van de boom verzwakken.

EEN TAK MAG DAAROM NOOIT GLAD LANGS DE STAM AFGEZAAGD WORDEN !

Tijdstip van snoeien

In welk seizoen men het best kan snoeien, hangt af van verschillende factoren. Een vaste snoeiperiode is er niet; in principe is snoeien het hele jaar mogelijk.

Zomersnoei

In veel opzichten is de zomer de beste snoeiperiode. Het risico van inrotten van de wond is dan klein. Het afgrendelingssysteem is dan het meest actief (afsluiten van houtvaten). Bij snoei in het groeiseizoen zal ook de wondovergroeiing eerder beginnen en bovendien is de kans op waterlotvorming veel kleiner.

Een nadeel van zomersnoei kan zijn dat men minder zicht heeft op de structuur van de stam en de takken, omdat de boom volop in het blad staat. In de winter zijn de bomen kaal waardoor het in het algemeen makkelijker is om te zien welke takken weggehaald moeten worden.

Bloeden
Voor sommige boomsoorten is de snoeiperiode beperkt, omdat ze kunnen gaan bloeden (esdoorn, berk en noot zijn er enkele). Het bloeden wordt veroorzaakt door worteldruk, die bij deze soorten in het vroege voorjaar het watertransport van de wortels naar de kruin op gang brengt. Zolang de boom niet in blad staat, lekt het sap uit de wonde. Wanneer het risico op bloeden precies begint, hangt onder meer af van de weersomstandigheden. Vaak wordt aangenomen dat het snoeien tot half december geen problemen geeft. Het is echter gebleken dat van zodra de herfstverkleuring begint, de kans op bloeden al aanwezig is. Daarom is het best om deze soorten te snoeien als ze vol in blad staan.

Een bijkomend probleem van het bloeden is dat de boom de bloedingsziekte kan krijgen.

In het sap dat uit de wond stroomt, kunnen zich namelijk schadelijke bacteriƫn ontwikkelen. Deze kunnen giftige stoffen afscheiden en bast- en cambiumsterfte veroorzaken.

Begeleidingssnoei

Bron ANB- technisch bomen vademecum.

Het is belangrijk om een boom te begeleiden in zijn groei.

Bij het aanplanten van een jonge boom moeten we bekijken welk totaalbeeld de boom moet gaan vormen als volwassen boom. Het is belangrijk dat we de boom gaan begeleiden naar deze volwassen vorm. Het doel van begeleidingssnoei is het verkrijgen van een takvrije, solide stam en een goed ontwikkelde, blijvende kroon.

Als dit niet gebeurt, moet er op latere leeftijd heel zwaar gesnoeid worden. De boom heeft hier meer last van doordat er grote wonden zullen zijn die maar langzaam dicht groeien.

In begeleidingssnoei gaan we elke 3 tot 5 jaar de boom snoeien afhankelijk van zijn groei. Doordat we deze techniek toepassen, maken we kleinere wonden die sneller dichtgroeien.

Verwijderen van dood hout

Takken die afsterven en na verloop van tijd afbreken, zijn niet alleen een gevaar voor voorbijgangers, maar laten ook lelijke wonden bij de boom achter. Dit zijn plaatsen waar de boom zeer vatbaar is voor ziekten en bacteriƫn.

Door dit dood hout zuiver af te zagen kunnen we aantastingen van ziekten aanzienlijk verkleinen.

Het afzagen van dode takken gaat volgens hetzelfde principe als bij levende takken. Bij afgestorven takken is echter de takkraag duidelijker te zien. Deze levende kraag mag niet verwijderd of beschadigd worden.

Uitvoeren van uitlichtingssnoei (verjonging)

Soms wordt een boom te groot en gaat hij hinder vormen voor andere beplantingen en/of gebouwen. We kunnen dan de kleine uiteinden van de takken wegnemen. Door dit te doen kunnen we de kruin van de boom verkleinen waardoor we meer plaats krijgen. Hierdoor gaan we ook de zware gesteltakken verlichten. Door de kleine snijvlakken ondervindt de boom weinig of geen last van deze snoei en de wondjes zullen snel overgroeid zijn. Door de kroon uit te dunnen wordt de diktegroei gestimuleerd.

Met deze link kan u resultaten zien van een uitlichting.


Kandelaberen en kandelaren:

Kandelaberen is het op latere leeftijd sterk inkorten (meer dan 50% van de lengte) van de gesteltakken van een boom, waardoor er alleen nog takstompen overblijven. Kandelaren is dezelfde maatregel maar dan wordt er meer dan 75% weggehaald. Het zwaar snoeien van een boom is voor de wet gelijk gesteld aan kappen, dus ga na of je hiervoor een kapvergunning moet aanvragen.

Kandelaberen/kandelaren zijn omstreden maatregelen, omdat het de boom VERMINKT en kan VERZWAKKEN. Wij voeren deze maatregel dan ook NIET uit bij gezonde bomen. Enkel en alleen met het oog op het behoud van een oude boom of zieke boom zouden we kunnen kiezen voor deze maatregel.

Vraag hier vrijblijvend ons advies en een offerte aan.
Hier vindt u onze algemene voorwaarden.


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x