Aanplanten en verplanten

Bij de aanplant van bomen is het doel ze duurzaam en kwalitatief hoogwaardig uit te laten groeien. Op die manier is de bijdrage van bomen aan onze leefomgeving het grootst. Hiervoor is het belangrijk dat de juiste boom op de juiste plaats wordt geplant. Daarbij is de boomkeuze zeer belangrijk maar ook de relatie van de soort met de standplaats. Het is zeer belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in een optimale groeiplaats. We werken steeds met leveranciers die de beste kwaliteit leveren. Vraag daarom steeds ons advies over uw aanplant.

Groeiplaats

Bij de aanplant van een boom moet allereerst worden bekeken of deze met zijn uiteindelijke afmetingen past op de plaats die voor hem is voorzien. Dit moet zowel bovengronds (afstand tot gevels, lichtmasten, buren, bovengrondse leidingen, maar ook lichtinval, e.a.) als ondergronds (nutsvoorzieningen, verhardingen, e.a.). Bij de ondergrondse groeiplaats moet ook gekeken worden naar grondwaterstand, bodemdoorlatendheid en zeker naar de grootte van de doorwortelbare ruimte. Te kleine ondergrondse groeiruimte voor bomen leidt altijd tot ongewenste ontwikkelingen en teleurstellingen.

Bij het ontwerp wordt best rekening gehouden met de volgende punten:

  • Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het is beter 1 gezonde groeiende boom te hebben dan 10 bomen die staan weg te kwijnen.
  • De bomen moeten zo geplant worden dat ze kunnen uitgroeien tot hun bedoelde vorm.
  • De bomen moeten ondergronds genoeg doorwortelbare ruimte hebben en mogen daarom niet te dicht bij verhardingen of andere obstakels worden geplant.
  • Best wordt er onder de bomen geen gras voorzien maar eerder een plantvak zodat het bladafval de boom kan voorzien in zijn benodigde voeding.

Inrichting van de groeiplaats:

De groeiplaats van de boom moet afgestemd zijn op de ruimte die hij nodig heeft. Te vaak nog wordt in een ontwerp de boom gezien als een punt met een groen bolletje. Het bolletje is dan meestal niet op ware grootte getekend. Als de bomen bijvoorbeeld op korte afstand van de gevel komen te staan, kan dat tot problemen leiden van zodra de bomen uitgroeien en het licht in de woning tegenhouden. Ook de nodige ondergrondse ruimte wordt vaak vergeten. Een boom heeft voldoende doorwortelbare ruimte nodig om gezond te kunnen uitgroeien. Voor bomen van eerste grootte kan deze benodigde ruimte meer dan 35m³ zijn.

Soorten planten

Groeivormen:

  • Veren: zijn één- of tweejarige planten die uit zaad of stek vermeerderd zijn. Een veer is een plant met veel zijtakjes. Veren worden vooral gebruikt als haag- of bosplantsoen.

  • Spillen: zijn één- of tweejarige planten die via enten of oculeren vermeerderd zijn. Spillen groeien sterk in de lengte. Soms ontbreken de zijtakjes volledig. Spillen worden zelden aangeplant in de tuin.

  • Geveerde spillen: zijn spillen die 2 of 3 jaar doorgekweekt zijn tot boom. De zwaardere zijtakken worden tijdens de doorkweek verwijderd. De spil is echter te dun om alle zijtakken tot op een bepaalde hoogte te verwijderen. Geveerde spillen worden meestal gebruikt voor de aanplant van hoge hagen of plantvakken.

  • Laanbomen: vanaf maat 8-10 wordt op de kwekerij gesproken van laanbomen. De boom heeft dan op 1 meter hoogte een stamomtrek van 8 tot 10 cm. Deze bomen worden het meest gebruikt. Onder kleine formaten verstaan we doorgaans bomen tot maximaal maat 16-18.


Wortelvormen:

Naakte wortel:
Met uitzondering van soorten met vlezig of teer wortelgestel (Catalpa, Juglans, Liquidambar, Liriodendron, Ginkgo, ...), kunnen alle kleine plantformaten met naakte wortel geplant worden. Voor soorten met een fijn vertakt wortelgestel is dit tot plantmaat 16-18. Voor soorten met een grover vertakt wortelgestel kan het tot plantmaat 20-25. Voordelen van bomen met blote wortels: laag gewicht, relatief lage prijs, laagste transportkosten. Nadelen van bomen met blote wortels: wortels drogen snel uit en maken meer kans op beschadiging bij transport.

Bomen met een kluit:
Bij kluitbomen wordt in het groeiseizoen voorafgaand aan de levering een goed doorwortelde kluit aangekweekt. Bij het uitsteken van de kluit is deze dan goed samenhangend. De kluit wordt met jute ingepakt en met staaldraad ingebonden. Voordelen van kluitbomen: minder kans op uitdrogen en schade aan de wortels, zeer grote kans op aanslag en doorgroei. Nadelen van kluitbomen: grondverlies op de kwekerij, hoog gewicht, relatief hoge prijs, hoogste transportkost.

Vraag hier vrijblijvend ons advies en een offerte aan.
Hier vindt u onze algemene voorwaarden.

Website by
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x