Home

 
gdpr.jpg

Privacypolicy Boomverzorging Bruno BVBA

Algemeen

BOOMVERZORGING BRUNO BVBA draagt uw privacy hoog in het vaandel. Daarom gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons bezorgt. We beschermen uw privacy op deze manier: uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden doorgegeven, verkocht of afgestaan en uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database waarbij enkel de bevoegde personen toegang hebben tot deze gegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door BOOMVERZORGING BRUNO BVBA is onderworpen aan de Belgische en Europese wetgeving inzake privacy en bescherming van persoonlijke gegevens.
BOOMVERZORGING BRUNO BVBA ziet erop toe dat zowel de eigen werknemers als de onderaannemers de richtlijnen van de interne privacy policy opvolgen.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

BOOMVERZORGING BRUNO BVBA verzamelt, registreert en verwerkt gegevens van klanten, lezers van de nieuwsbrief, leveranciers en sollicitanten.
Klanten: van klanten vragen we naam, adres, telefoonnummer, mailadres en evt BTW-nummer. Deze gegevens hebben we nodig om te kunnen communiceren, om te kunnen langs komen voor een offerte, om ter plekke onze diensten te leveren en om nadien correct te factureren.
Deze gegevens worden enkel bewaard in ons boekhoudprogramma en in onze agenda.
Lezers van de nieuwsbrief: de provider van onze website houdt enkel het mailadres bij van wie zich inschrijft voor de nieuwsbrief; we vragen geen andere persoonsgegevens. Na uitschrijven wordt het mailadres definitief verwijderd uit de mailinglist. Wij voegen zelf geen mailadressen toe aan de mailinglist; enkel wie zich zelf heeft ingeschreven komt op de mailinglist te staan.
Leveranciers: we bewaren in ons boekhoudprogramma de gegevens van onze leveranciers: website, mailadres, adres, BTW nummer, rekeningnummer.
Sollicitanten leveren ons een hele hoop persoonlijke gegevens. Wanneer een sollicitant niet wordt weerhouden voor de vacature, worden de gegevens ofwel verwijderd ofwel worden ze, mits akkoord van de sollicitant, bewaard in het kader van een werfreserve.

Gebruik van uw gegevens

BOOMVERZORGING BRUNO BVBA verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten vlot en correct te kunnen leveren. We gaan ervan uit dat u ons de juiste gegevens verschaft. Indien u ons foute informatie doorgeeft, zijn wij niet aansprakelijk voor het feit dat we onze diensten niet kunnen uitvoeren.
Uw gegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

Inzage en correctie van gegevens

Indien gewenst, kan u de gegevens die we van u bewaren, opvragen. U kan ons ook de vraag stellen om uw gegevens te verwijderen of te wijzigen. Daarvoor richt u zich tot administratie@boomverzorgingbruno.be