phone +32 474/86.06.91

Expertise mbt beschermen van bomen tijdens werken (bouwwerken, wegenwerken,...) + toezicht op werven

Werkzaamheden in de buurt van bomen kunnen vaak grote gevolgen hebben voor deze bomen. Ze raken beschadigd of moeten zelfs verdwijnen. Door beschermende maatregelen of aanpassingen van de plannen kunnen bomen vaak behouden blijven. Het is heel belangrijk om over deze maatregelen al goed na te denken tijdens de planningsfase van de werkzaamheden. Op die manier kunnen de beschermingsmaatregelen mee worden opgenomen in de totale planning. Indien men pas bij de start van de werkzaamheden gaat nadenken over de bescherming op en rond de werf, is het te laat om degelijke maatregelen in te voeren.
Men doet best ook voor aanvang van de werken een beginmeting waarbij men de conditie van de bomen en hun eigenschappen in kaart brengt.

Bij werkzaamheden onder de kroon wordt altijd in min of meerdere mate schade toegebracht. Om dit te voorkomen moet, indien mogelijk, rondom de boom een 2m hoog hekwerk worden geplaatst. Door dit hekwerk 1,5m uit de kroonprojectie te plaatsen, wordt niet alleen schade aan bovengrondse delen voorkomen, maar wordt ook de kans op bodemverdichting zoveel mogelijk beperkt. Als het onmogelijk is om hekwerk te plaatsen dan kan er met volgende punten al veel verholpen worden.

  • Alle werkzaamheden onder de kroon moeten worden verboden (opslag van materialen, plaatsing van containers en keten, storten van afval, maken van vuur, bevestigen van dingen aan de boom, enz.)
  • De stam moet beschermd worden met een ommanteling. Deze ommanteling moet schokabsorberend zijn en zó aangebracht dat ze geen schade kan veroorzaken aan de stam.
  • Zwaar en hoog materiaal (zware machines en vrachtwagens) moeten zo ver mogelijk van de boom vandaan blijven zodat er geen bodemverdichting, schade aan wortels, stam of takken optreedt.
  • Als niet kan worden vermeden dat er over de wortels wordt gereden, dan moet er een drukverdelende laag aangebracht worden (rijplaten met eventueel een laagje zand onder).
  • Snoeien mag door niemand gebeuren. Enkel na duidelijk overleg en advies van uw boomverzorger kunnen er snoeiwerkzaamheden uitgevoerd worden.

Andere aandachtspunten:

  • Houd de grondwaterstand gelijk
  • Houd gevaarlijke stoffen uit de buurt
  • Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan
  • Laat noodzakelijke werken uitvoeren door een vakbekwaam boomverzorger


LET OP !!!
Opgelopen schade aan uw bomen zal in de meeste gevallen pas na enkele groei-jaren duidelijk zichtbaar worden. Dan is het moeilijk om de aannemer nog op zijn fouten te wijzen. Hou dus tijdens de werken de situatie goed in de gaten en overleg met de betrokken partijen. Laat u zeker niet afschepen met het excuus 'het is maar een boom'. Maak op voorhand duidelijke afspraken met aannemers, zij gaan een contract met u aan en weten op voorhand dat die boom er staat.

Hebt u graag advies m.b.t. het beschermen van bomen tijdens werken? Indien gewenst, kunnen we samen met u voor aanvang van de werken bekijken welke maatregelen genomen dienen te worden en kunnen we tijdens het verloop van de werken de werf geregeld mee controleren en nagaan of de bomen niet te veel te lijden hebben van de werken. We kunnen u ook bijstaan in de communicatie met de aannemers en eventuele andere betrokken partijen.

Heeft u een boom die last heeft gekregen van werken die enige tijd geleden zijn doorgegaan? Ook daarvoor komen we graag langs zodat we kunnen bekijken hoe we uw boom er weer bovenop kunnen helpen.

Vraag hier vrijblijvend ons advies en een offerte aan.
Hier vindt u onze algemene voorwaarden.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x