phone +32 474/86.06.91

Bos- en boomadvies

Sinds 2021 hoort het volledige adviesluik van Boomverzorging Bruno bij Terra Nostra België. Als studie- en adviesbureau voor boom-, bos- en bodembeheer combineren we bij Terra Nostra onze ruime praktijkervaring met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Zo zijn we de ideale kennispartner voor de overheid, openbare besturen, bedrijven en particulieren.

Boomtechnisch onderzoek

Wilt u de boomveiligheid en -groei van de bomen in uw tuin, bos of park laten beoordelen? Via een uitvoerig boomtechnisch onderzoek brengen we de gezondheid en stabiliteit van uw bomen in kaart. Hieronder vindt u een overzicht van onze belangrijkste analysetechnieken.

1 | Boomveiligheidsinspectie

Onze boomexpert voert een visuele controle uit van de bovengrond en de omgeving. Hierbij kijken we onder meer naar afwijkingen in de boomstructuur, de knop- of bladgrootte en de kroonontwikkeling van de boom.

2 | Stabiliteits- en breukvastheid onderzoek

Om de breukvastheid of stabiliteit van de boom te meten, voeren we een gecontroleerde trekproef uit. Dit onderzoek is aangeraden voorafgaand aan werkzaamheden of bij plotselinge scheefstand.

3 | Groeiplaatsonderzoek

Een gezonde groeiplaats is essentieel voor de boomgroei. Aan de hand van profielsleuven en grondboringen, vergaren we inzicht in de bodemopbouw, de bodemstructuur en de kwaliteit van de beworteling.

4 | Verplantbaarheidsonderzoek

Passen uw huidige bomen niet in de bouwplannen? Wilt u een vijgenboom verplaatsen of andere grote bomen verplanten? Hiervoor bestuderen we zowel de boven- als ondergrond. Belangrijk is dat de nieuwe groeiplaats dezelfde eigenschappen heeft als de oude.

Meer weten over ons boomtechnisch onderzoek

Check onze diensten >>

Advies in boombeheer en -beleid

Wilt u meer inzicht verwerven in de bomen die zich op uw grondgebied bevinden? Zoekt u een strategische sparringpartner om uw bomenbeleid uit te tekenen? Hieronder vindt u een overzicht van onze belangrijkste diensten.

1 | Bomeninventarisatie

Benieuwd hoeveel bomen per vierkante meter en welke boomsoorten zich op uw terrein bevinden? Via een bomeninventarisatie komt u meer te weten over de kwaliteit van uw bomenbestand en bouwt u een bomen database op.

2 | Inventarisatie waardevolle bomen 

Wilt u uw waardevolle bomen beter beheren? Wij brengen ze voor u digitaal in kaart, doen een grondige boominspectie en stellen gepaste onderhoudsmaatregelen voor. Ook voor bomen ouder dan 80 jaar, de monumentale bomen, kan u op onze expertise rekenen.

3 | i-Tree

De CO2-opname per boom per jaar meten? We gebruiken i-Tree om voordelen van bomen naar cijfers en geld te vertalen. De resultaten zijn uiterst geschikt om keuzes rond uw bomenbeleid- en beheer te onderbouwen.

4 | Groenvisie en bomenbeleidsplan

In een groenvisie bepaalt u wat uw langetermijnambities zijn voor het groenbeleid in de gemeente. Het bomenbeleidsplan is de uitwerking van uw groenvisie. Onze boomexpert analyseert het groen in uw gemeente en geeft u richtlijnen voor de inrichting, het beheer en het onderhoud. Daarnaast helpen we bij het opstellen van uw bomenbeleid en de communicatie naar de burgers toe.

Meer weten over ons advies in bomenbeleid- en beheer?

Check onze diensten >>

Boomwaardebepaling

Een boomwaardebepaling is nuttig wanneer een boom overlast bezorgt, sporen van boomschade vertoont of als een boomverplanting door werkzaamheden aan de orde is. In dat geval wordt de boomwaarde als hulpmiddel bij de beslissingsvorming gebruikt. Bij Terra Nostra maken we gebruik van een uniforme methode die door rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen erkend wordt als objectieve berekeningswijze. We passen deze methode toe op straatbomen, parkbomen en bomen in tuinen en groenzones.

Een boomwaardebepaling laten uitvoeren?

Check hier onze werkwijze >>

Boom- en bodemanalyse

Om de boom- en bodemgezondheid te meten, voeren we de volgende analyses uit:

1 | Bodemanalyse

Een bodemanalyse kan nuttig zijn om de oorzaak van groeiproblemen bij bomen te achterhalen. Denk daarbij aan een tekort of overschot aan water en/of voedingsstoffen. Deze resultaten gebruiken we als leidraad voor ons advies in groeiplaatsverbetering.

2 | Bladanalyse

We combineren een bladanalyse bijna altijd met een groeiplaatsonderzoek, om een totaalbeeld van de mineralenhuishouding en de voedingstoestand van uw boom te krijgen. Afhankelijk van uw vraag en noden, zijn meerdere bladanalyses mogelijk.

3 | Determinatie boomschimmels en -bacteriën

Vermoedt u dat uw bomen boomschimmels of -bacteriën zoals roetschorsziekte of essentaksterfte hebben? We doen een uitvoerig laboratoriumonderzoek om te bepalen door welke boomziekte uw boom getroffen is en stellen een plan van aanpak op.

Meer weten over onze boom- en bodemanalyses

Check onze diensten >>

Boomziekten en aantastingen

Heeft u een zieke boom in uw tuin, park of bos? Sommige boomziekten zijn nuttig voor het ecosysteem waar de boom deel van uitmaakt. Andere aantastingen – zoals de steeneik processierups – vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Laat uw zieke bomen dus zeker controleren door Terra Nostra. We doen zowel een grondige boominspectie als een uitgebreid laboratoriumonderzoek, en ondersteunen u bij het toepassen van een geïntegreerd beheer. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het opstellen van handleidingen, protocollen en risicomanagementplannen voor de bestrijding van boomziekten.

Meer weten over onze aanpak van boomziekten en aantastingen?

Check onze diensten >>

Heeft u vragen of plant u graag een verkennend gesprek in met een boomexpert?

Contacteer ons >>

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x