Boombeheer

Boombeheer

Bomen beschermen bij bouw en aanleg

Werkzaamheden in de buurt van bomen kunnen vaak grote gevolgen hebben voor deze bomen. Ze raken beschadigd of moeten zelfs verdwijnen. Door beschermende maatregelen of aanpassingen van de plannen kunnen bomen vaak behouden blijven.

Bij werkzaamheden onder de kroon wordt altijd in meer of mindere mate schade toegebracht. Om dit te voorkomen moet, indien mogelijk, rondom de boom een 2m hoog hekwerk worden geplaatst. Door dit hekwerk 1,5m uit de kroonprojectie te plaatsen, wordt niet alleen schade aan bovengrondse delen voorkomen, maar wordt ook de kans op bodemverdichting zoveel mogelijk beperkt. Als het onmogelijk is om hekwerk te plaatsen dan kan er met volgende punten al veel verholpen worden.

  • Alle werkzaamheden onder de kroon moeten worden verboden (opslag van materialen, plaatsing van containers en keten, storten van afval, maken van vuur, bevestigen van dingen aan de boom, enz.)
  • De stam moet beschermd worden met een ommanteling. Deze ommanteling moet schokabsorberend zijn en zó aangebracht dat ze geen schade kan veroorzaken aan de stam.
  • Zwaar en hoog materiaal (zware machines en vrachtwagens) moeten zo ver mogelijk van de boom vandaan blijven zodat er geen bodemverdichting, schade aan wortels, stam of takken optreedt.
  • Als niet kan worden vermeden dat er over de wortels wordt gereden, dan moet er een drukverdelende laag aangebracht worden (rijplaten met eventueel een laagje zand onder).
  • Snoeien mag door niemand gebeuren. Enkel na duidelijk overleg en advies van uw boomverzorger kunnen er snoeiwerkzaamheden uitgevoerd worden.


LET OP !!!
Opgelopen schade aan uw bomen zal in de meeste gevallen pas na enkele groei-jaren duidelijk zichtbaar worden. Dan is het moeilijk om de aannemer nog op zijn fouten te wijzen. Hou dus tijdens de werken de situatie goed in de gaten en overleg met de betrokken partijen. Laat u zeker niet afschepen met het excuus 'het is maar een boom'. Maak op voorhand duidelijke afspraken met aannemers, zij gaan een contract met u aan en weten op voorhand dat die boom er staat.

Groeiplaatsproblemen

De optimale groeiplaats van een boom bevat voldoende zuurstof, vocht en voedingselementen in een voldoende groot doorwortelbaar bodemvolume. Daarnaast is de aanwezigheid van bodemleven essentieel. Dit bodemleven zorgt er voor dat het afgevallen blad weer omgezet wordt naar voeding voor de boom.

Als de conditie van een boom achteruit gaat, wordt dit meestal veroorzaakt door wat er in de bodem leeft (of net níet leeft). Heel vaak worden er rond bomen tuinpaden of terrassen aangelegd waarbij er schade wordt toegebracht (wortels overtrekken waardoor deze geïnfecteerd kunnen worden door schimmels, maar ook verdichting waardoor er geen zuurstof meer bij de wortels kan...). Het kan evengoed gaan om een bronbemaling (oppompen van grondwater om de grondwaterspiegel tijdelijk te doen zakken) voor straatwerken waardoor de boom niet meer aan het water kan. Maar ook doordat er gras onder de boom staat en het blad steeds opgekuist wordt, verarmt de bodem en verliest de boom veel van zijn essentiële voeding. Dit zijn allemaal ingrepen waardoor een boom het moeilijk krijgt. Vaak zie je pas jaren na de bewuste werken problemen bij de boom optreden en dan is het niet meer evident om de link te leggen met de werken van enkele jaren geleden.

Soms wordt er dan ook wel een snelle beslissing genomen BOOM ZIEK ---> BOOM VELLEN. Dit hoeft echter niet steeds het geval te zijn. Meestal kunnen we na grondig onderzoek het probleem bij de wortel oplossen en kunnen we bomen toch terug beter maken. Meestal is de oplossing niet zo moeilijk.

Heeft u een boom die last heeft gerkegen van werken? Dan kan u steeds mijn advies vragen.

star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer
Webshop by
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x