Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Elke klacht moet binnen de acht dagen volgende op de dagtekening, per aangetekend schrijven ingediend worden. Na deze termijn kan geen enkele klacht meer in aanmerking genomen worden.

2. Facturen zijn binnen de 14 dagen te betalen. In geval van achterstal zal een rente verschuldigd zijn van 10%, te rekenen vanaf de datum van de factuur, met een minimum van 50,00 €. Indien de betaling meer dan dertig dagen wordt uitgesteld, zal daarbij nog een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de schuldenaar. Per herinneringsbrief wordt er 5 € excl. BTW aangerekend en voor een aangetekende ingebrekestelling wordt er 15 € excl. BTW aangerekend.

3. Alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.

4. Te late uitvoeringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Annulatie van de werken door de klant zal resulteren in een schadevergoeding ten bedrage van 10% van het aannemingsbedrag.

5. Boomverzorging Bruno BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, welke dan ook: aan leidingen, putten, kabels, deksels enz. op privé-domein. Tenzij deze duidelijk en schriftelijk gemeld werden voor aanvang van de werken.

6. Boomverzorging Bruno BVBA kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat de eigenaar of opdrachtgever over geen of niet correcte vergunningen beschikt. Deze kan u steeds aanvragen op de technische dienst van uw gemeente of stad.

7. Bij werken boven de €1000 moet er een voorschot van 40% betaald zijn bij aanvang van de werken.

8. Plaatsing van rioolbuizen, elektrische leidingen, boordstenen, putdeksels en andere kleine werkjes worden steeds aan een uurloon gerekend.

9. Alle bijkomende werken die niet vermeld staan op de offerte zullen worden aangerekend aan een uurloon van 55,00 €/uur/man excl.BTW. Machines die nodig zijn voor dit extra werk worden apart aangerekend.

10. Onze voorwaarden zijn aanzien als aangenomen, wanneer een offerte ondertekend wordt teruggestuurd.

star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer
Webshop by
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x